Veneen pohjamaalin valinnalla voi olla merkitystä vieraslajien leviämisen kannalta

Suomen ympäristökeskus SYKE tutki erilaisten veneiden pohjamaalien vaikutusta vieraslajien levieämisen estämisen näkökulmasta.Tutkimus on osa EU-rahoitteista COMPLETE-hanketta, jossa etsitään konkreettisia toimia vieraslajien saapumisen ja leviämisen estämiseksi Itämerellä. Eri maalien päällä kasvava lajisto ja sen määrä erosivat. Tulokset osoittavat, että huviveneilijöiden pohjamaalivalinnoilla voi olla merkitystä myös vieraslajien leviämisen kannalta.

Kokeessa oli mukana viisi eliönestomaalia

Kokeessa purjeveneen pohja maalattiin viidellä erilaisella eliönestomaalilla ja vertailun vuoksi osa pohjasta jätettiin kokonaan maalaamatta. Pohjamaalien tehokkuutta ja päällyskasvuston kiinnittymistä tutkittiin yhden purjehduskauden ajan huhtikuusta lokakuuhun. Tuona aikana veneellä purjehdittiin Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Maaleista kolme oli ns. ekomaaleja (Seaboost Overdrive, Hempel Silic One, International Trilux Hard Eco) ja kaksi biosidejä sisältävää myrkkymaalia (International Trilux, Hempel Hard Racing Xtra). Syksyllä vene nostettiin ylös ja pohjaan kiinnittyneen kasvuston määrä ja lajisto tutkittiin.

Kasvuston kiinnitymisen kannalta maaleissa suuri eroja

Kesän purjehduskauden jälkeen maalien välillä oli huomattavia eroja. Kovilla myrkkymaaleilla Hempel Hard Racing Xtra, International Trilux,  ja Hempel Silic One -ekomaalilla ei ollut päällyskasvustoa purjehduskauden päättyessä. Ennen rungon pesua määrällisesti eniten päällyskasvustoa oli International Trilux Hard Eco -ekomaalilla ja melkein yhtä paljon Seaboost Overdrive -ekomaalilla. Näillä kahdella maalipinnalla päällyskasvustoa oli määrällisesti enemmän kuin maalaamattomilla kontrollipinnoilla. Pesun jälkeen Hempel Silic One ja Seaboost Overdrive -ekomaalit sekä myrkkymaalit International Trilux ja Hempel Hard Racing Xtra olivat puhtaat päällyskasvustosta. Maalaamattomista kontrollipinnoista ja International Trilux Hard Eco -ekomaalista harjapesukaan ei poistanut kaikkea päällyskasvustoa, vaan pintaan jäi merirokon kiinnittymislevyjä.

Lue myös koko Suomen ympäristökeskuksen tiedote tai katso Kari “Ruffe” Nurmen video testistä.

Uutiset 12.2.2021 15:07